ពត៌មានពាណិជ្ជកម្មរបស់សាជីវកម្មដិនរីច

 ពត៌មានពាណិជ្ជកម្មរបស់សាជីវកម្មដិនរីច

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន  សាជីវកម្មដិនរីច
ទីតាំង  〒264-0026 千葉県千葉市若葉区西都賀3-3-13ちば国際ビル3F
 TEL:043-305-4689 FAX:043-305-4663
អ្នកតំនាង  កាដូ ស្សូតារូ
ចំនួនបុគ្គលិក  ២៩នាក់
ឆ្នាំដែលបង្កើត  ខែ៤ ឆ្នាំ២០១៣

មាតិកាជំនួញ

 ប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកទន្តសាស្ត្រ
 គ្រប់គ្រងការធ្វើទស្សនៈកិច្ចព្យាបាលមាត់ធ្មេញ
 ការគ្រប់គ្រងមន្ទីរពិសោធន៍ធ្មេញ
 ប្រឹក្សាយោបល់ពីការបើកមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញក្រៅប្រទេស


ផែនទី​ដែល​មាន​ទំហំ​ធំ

ដើមហេតុនៃជំនួញ

តាមស្វែងរកសុភមង្គលជូនបុគ្គលិក ជួយផ្តល់វិភាគទានដល់អនាគត់ដ៏ភ្លីថ្លារបស់ជំនួញទន្តសាស្ត្រពិភពលោក<br />
” width=”551″ height=”68″ /></p>
<h2>កិច្ចសន្យាចំនួន១០</h2>
<p>១. យើងនឹងស្វែងរកនូវសុភមង្គលសំរាប់បុគ្គលិកទាំងអស់ និងធ្វើឲ្យមុខជំនួញនៃមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញនេះមានអនាគត់ដ៏ត្រចះត្រចង់។</p>
<p>២.​ ការបំរើសេវាកម្មដែលប្រកបដោយភាពរស់រាយរាក់ទាក់<br />សូមមេត្តាផ្តល់នូវការរិះគន់ប្រសិនបើអ្នកមិនបានទទួលនូវសេវាកម្មដែលរស់រវើក និង រុះរាយរាក់ទាក់។</p>
<p>៣. យើងអនុវត្តន៍នូវអ្វីដែលស្របច្បាប់យើងមិនធ្វើអ្វីដែលមិនស្របច្បាប់ ហើយនឹងមិនខ្ចីដៃរបស់អ្នកណាម្នាក់មកប្រើឡើយ។</p>
<p>៤. យើងនឹងអនុវត្តការងារតាមថ្ងៃដែលបានណាត់ជួប</p>
<p>៥. ការធ្វើការប្រកបដោយដោយវិជ្ជាជីវៈពួកយើងតែងតែមានការយល់ដឹងពីបញ្ហា ហើយធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព</p>
<p>៦. ការឆ្លើយតបដោយឈរក្នុងគោលជំហរនៃអតិថិជន<br />យើងនឹងធ្វើការពន្យល់ឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការយល់ និង ប្រកបដោយភាពរាក់ទាក់ដល់អ្នកជំងឺ</p>
<p>៧. ធ្វើជាគំរូដល់មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញដ៏ទៃទៀត</p>
<p>យើងនឹងបើកធ្វើជំនួញដែលមានលក្ខណៈជាគំរូ។</p>
<p>៨. បើកមុខជំនួញរយឆ្នាំ<br />ជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យមាននិរន្តភាពនៃមុខជំនួញ យើងនឹងធ្វើឲ្យមានការរីកចំរើនខាងវិស័យទន្តសាស្រ្តដែលអាចជួយក្នុងការថែរក្សាសុខភាព</p>
<p>៩. ៩. ការគ្រប់គ្រងនូវទំនុកចិត្តពត័មាននឹងត្រូវធ្វើឡើងយ៉ាងម៉ត់ចត់យើងនឹងរក្សានូវការសំងាត់ចំពោះ<br />រាល់ពត៌មានឯកជនរបស់អតិថិជនទាំងអស់មិនថាអ្នកទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកពត៌មានឬ អង្គភាពទាំងមូលនឹងមានការយល់ដឹងពីបញ្ហានេះ។</p>
<p>១០. យើងនឹងអនុវត្តន៍នូវមុខជំនួញមានលក្ខណៈអំណរគុញនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនយើងនឹងបង្កើតឲ្យ<br />មានការអរគុណ និង ជាប្រទេសមួយដែលទទួលបាននូវការអបើគុណយ៉ាងច្រើន</p>
<h2>DENRICHE 5D</h2>
<p>  <img loading=