សមិទ្ធផលដែលទទួលបាននៅក្រៅប្រទេស

អនុញ្ញាតិណែនាំពីសមិទ្ធផលក្នុងប្រទេស

ឈ្មោះអតិថិជន សមាគមន៍សាជីវកម្ម កៃសេកៃ
វិបសាយ 千葉県 歯科
ទីតាំង 〒264-0025 千葉市若葉区都賀3-2-5 なかや第2ビル4F
បុគ្គលិក ជាង១៣០នាក់
ឆ្នាំបង្កើត ខែ១ឆ្នាំ២០០៤

មាតិកាប្រឹក្សាយោបល់

 ប្រឹក្សាពីការគ្រប់គ្រងមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ
 ការចូលទស្សនៈកិច្ចការព្យាបាលធ្មេញ
 ភ្នាក់ងារមន្ទីរពិសោធន៍ធ្មេញ
ឈ្មោះអតិថិជន មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញហ្វូជិតា
វិបសាយ http://www.fujitasikakosigaya.jp/
ទីតាំង 〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷4-21-13
 メディカルセンター1F
បុគ្គលិក ១១នាក់
ឆ្នាំបង្កើត 昭和48年12月18日

មាតិកាប្រឹក្សាយោបល់

 ហ្វឹកហាត់អ្នកទទួលភ្ញៀវ
 ជំនួញក្រៅប្រទេសមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញអូហ្គាវ៉ាក់
ឈ្មោះអតិថិជន មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញអូហ្គាវ៉ាក់
វិបសាយ http://www.ok-dent.jp/
ទីតាំង 〒373-0802 群馬県太田市矢場新町118-4
បុគ្គលិក ៥នាក់
ឆ្នាំបង្កើត ខែ១ ឆ្នាំ១៩៨១

មាតិកាប្រឹក្សាយោបល់

 អ្នកបច្ចេកទេសធ្វើធ្មេញ

ឈ្មោះអតិថិជន 大倉山歯科 様
វិបសាយ http://www.okurayama-shika.com/
ទីតាំង 〒222-0037 神奈川県横浜市港北区大倉山2-2-1
បុគ្គលិក 3名以上
ឆ្នាំបង្កើត 2013年10月

មាតិកាប្រឹក្សាយោបល់

 技工

ឈ្មោះអតិថិជន មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ ហូជុ នីហុនបាស៊ី
វិបសាយ 日本橋 歯科
ទីតាំង

 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-1-1

 加島商館ビル2F

បុគ្គលិក ៤នាក់
ឆ្នាំបង្កើត ខែ៤ ឆ្នាំ ២០១៤

មាតិកាប្រឹក្សាយោបល

 ផ្គត់ផ្គង់ជំនួញM&A

ឈ្មោះអតិថិជន មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ មីយ៉ាជីម៉ា ប្រាយអសូដនធីក
វិបសាយ http://www.dr-miyajima-yuki.com/
ឆ្នាំបង្កើត ខែ4ឆ្នាំ ២០១4

មាតិកាប្រឹក្សាយោបល់

 ប្រឹក្សាយោបល់ស្តីពីម៉ាក និង ផ្គត់ផ្គង់PR

ឈ្មោះអតិថិជន មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ មឹរាសិ
វិបសាយ http://murasedental.com/
ទីតាំង

 〒299-0109 千葉県市原市千種2-6-8

បុគ្គលិក 36នាក់
ឆ្នាំបង្កើត ឆ្នាំ2011

មាតិកាប្រឹក្សាយោបល់

 ការធ្វើសកម្មភាពទស្សនៈកិច្ចជំនួញឆ្នាំ2011

ការណែនាំពីសមិទ្ធផលក្រៅប្រទេស

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញខេអេស

 • ▼អាគារវឌ្ឍនៈខាប់ភីថលថៅវ័រ

 • ▼ច្រកចូលមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ

 • ▼បន្ទប់ព្យាបាលធ្មេញ

បច្ចុបន្បន្ននេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអគារមូលធនវឌ្ឍនៈដែលកំពុងតែសាងសង់នេះ យើងមានគំរោងបើកមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ និង មន្ទីរពិសោធន៍ បន្ទប់ព្យាបាលចំនួនបី ។ គ្រប់គ្រងដោយ ដិនរីច អាស៊ី ហើងនឹងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័នរបស់សាជីវកម្មដិនរីច។

ថ្ងៃទី១ ខែ៨ ឆ្នាំ២០១៤ យើងបានបើកដំណើរការមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញនៅក្នុងក្នុងអគារវឌ្ឍនៈខាប់ភីថល ថៅវ័រ​​ http://www.vattanaccapital.com/
យើងផ្តល់ជូននូវសេវាធ្មេញថ្មីមួយដែលត្រូវបានផ្អែកលើ “បដិសណ្ឋារកិច្ច” ជប៉ុន ការអនុវត្តបែបស្ដង់ដារពិភពលោកក្នុងទីកន្លែងដ៏ប្រណិត បន្ថែមពីនេះទៅទៀតគឺជាគំនិតរចនាម៉ូតរបស់ប្រទេសជប៉ុនសម័យទំនើប។ ជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធមួយរបស់ Denriche ។

K'sdentalclinicព័ត៌មានលំអិតពិស្តារអំពីមន្ទីរព្យាបាលសូមចុចត្រង់ វិបសាយខាងក្រោម