ការស្វាគមន៍

អ្វីដែលជាគោលបំនងរបស់ខ្ញុំគឺ ភាពរីករាយរបស់អ្នកជំងឺ។ ពួកខ្ញុំនិងខិតខីប្រឹងប្រែងដើម្បីពាក្យនេះ។ បញ្ចេកវិទ្យាធ្វើធ្មេញរបស់ជប៉ុន ត្រូវបានពីភពលោកទទួលស្គាល់។

មូលហេតុ គឺការអាចធ្វើឲ្យដូចដើមវិញនូវពណ៌ឬរូបរាងរបស់ធ្មេញដែលបានបាត់បង់ និង អាចបង្កើតនូវធ្មេញដែលរឹងមាំអាចទំពារបានយ៉ាងល្អ។

អ្នកជំងឺអាចទទួលទានអាហារដែលឆ្ងាញ់ដោយប្រើធ្មេញរបស់ខ្លួនគឺជាភាពរីករាយ ហើយនេះគឺជាភាពរីករាយរបស់ពួកខ្ញុំ។

កម្មសិទ្ធិរបស់មន្ទីរពិសោធន៍ធ្មេញដិនរីច

បច្ចុប្បន្ននេះ ចំពោះវិស័យឧស្សាហកម្មផ្នែកទន្តសាស្ត្រ សំភារៈ និង ម៉ាស៊ីនកំពុងមានការរីកចំរើនយ៉ាងខ្លាំង តែប្រសិនបើបទពិសោធន៍ និង ចំនេះដឹងមានកំរិត នោះគេអាចធ្វើធ្មេញដែលមានត្រឹមគុណភាពមធ្យម។ ដោយសារលក្ខខ័ណ្ឌនេះ ហេតុផលនេះពួកខ្ញុំអាចផ្តល់ឲ្យបាន តើតំលៃបន្ថែមដែលមានតែពួកខ្ញុំអាចផ្តល់ឲ្យជាអ្វី? តើធ្វើយ៉ាងណាទើបល្អ ដើម្បីទទួលបាននូវការពេញចិត្ត និង​ ការទុកចិត្តទាំងពីអ្នកជំងឺនិងវេជ្ជបណ្ឌិត? បន្ទាប់ពីគិតយ៉ាងល្អិតល្អន់ បានលេចឡើងនូវគចំលើយយ៉ាងសាមញ្ញចំនួនបីគឺ៖

ពួកយើងនឹងផ្តោតសំខាន់យ៉ាងខ្ចប់ខ្ជួនទៅលើចំនុចទាំបីខាងលើ។ ដូចនេះដើម្បីធ្វើឲ្យចំនុចទាំងបីមានស្ថេរភាព ពួកខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃខិតខំបំពេញការងារអស់ពីកំលាំងកាយចិត្ត។ ក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញក្នុងការធ្វើធ្មេញជាអាជីព ដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺនិងវេជ្ជបណ្ឌិតអាចទទួលបានធ្មេញ ចាប់ពីពេលនេះផងដែរយើងនឹងបន្តផ្តល់វិភាគទានដល់ការព្យាបាលធ្មេញរបស់វេជ្ជបណ្ឌិជប៉ុន។

មន្ទីរពិសោធន៍នៅបរទេស

មន្ទីរពិសោធន៍នៅអាស៊ី

ពួកយើងនឹងណែនាំពីបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការធ្វើធ្មេញតាមបែបជប៉ុនទៅបរទេស។
    
នៅអាស៊ី យើងមានគំរោងបង្កើតមន្ទីរពិសោធន៍នៅកម្ពុជា ប៉ុន្តែមិនមែនត្រឹមតែ
នៅកម្ពុជាទេ ទៅតំបន់ផ្សេងៗជុំវិញអាស៊ានយើងនឹងផ្តល់សេវាកម្មនាំចេញធ្មេញដែលបានធ្វើដោ
យបញ្ចេកវិទ្យាជប៉ុន។ នៅអាស៊ី ដោយយកកម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានសំរាប់មន្ទីរពិសោធន៍​ យើងនឹងបង្កើតមន្ទីរពិសោធន៍នៅក្នុងពិភពលោក ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាដ៏ឥតខ្ចោះរបស់ជប៉ុនពួកយើងនឹងធ្វើធ្មេញប្រកបដោយគុណភាពល្អ
នាំទៅកាន់ពិភពលោក។

មន្ទីរពិសោធន៍នៅអាមេរិច

ពួកខ្ញុំ​ បន្ទប់ពិសោធន៍ធ្មេញខេអេស បានសហការជាមួយបន្ទប់ពិសោធន៍ធ្មេញដែលមានទីតាំងនៅហាវៃសហរដ្ឋអាមេរិច។ ដូចនេះយើងអាចទទួលបានមកដល់ដៃនូវពត៌មានថ្មីៗនៃបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិច។ ម៉្យាងទៀតយើងក៏មានគំរោងក្នុងការនាំចូលនូវប្រពន្ធ័ដែលយើងបានស្រាវជ្រាវ
នៅឯបន្ទប់ពិសោធន៍នៅហាវៃផងដែរ។

អនុញ្ញាតិណែនាំឧបករណ៍ដែលថ្មីបំផុត

ម៉ាស៊ីនដែលភ្ជាប់ឡេស៊ែ

ពិតជាអាចផ្តល់ឲ្យនូវភាពត្រឹមត្រូវបានកំរិតខ្ពស់ណាស់ដោយសារភ្ជាប់ជាមួយលោហៈធាតុ
ពិតជាមិនអាចខ្វះបានចំពោះការដាំបង្គោលធ្មេញ។

ម៉ាស៊ីនមីក្រូទស្សន៍

ដោយសារតែមានម៉ាស៊ីន នេះទើបដិនរីច អាចផលិតអ្វីៗបានគ្រប់បែបយ៉ាង

ម៉ាស៊ីនស្កែន

វាជាម៉ាស៊ីនស្កែនសំរាប់បង្កើត Zirconia flame AI  នឹងបង្កើតជន្ទល់ទប់ដែលរឹងមាំ

Guided Surgery dedicated production machine

វាជាឧបករណ៍តែមួយគត់សំរាប់បង្កើតពុម្ភសំរាប់ ការដាំបង្គោលធ្មេញរបស់ Straw man’s “Guided Surgery”.